Toggle Nav
My Cart

Algemene Voorwaarden

De kleine lettertjes

Wij heten u van harte welkom bij Shirtcity, een merknaam van de firma IDCOM GmbH & Co KG Gevestigd aan de Edisonallee 5, 89231 Neu-Ulm, Duitsland, eigenaren Christian Schneider, USt-IdNr.: DE222062107 (in het vervolg Shirtcity).

Dit zijn de algemene voorwaarden van Shirtcity. (Hierna te noemen "AV").

Met uw registratie accepteert u hierna volgende AV van Shirtcity. De AV worden hiermee een bestandsdeel van het met u aangegane contract.

Algemene Voorwaarden

1. Gebied van toepassing

1.1 In de wettraam van Shirtcity Shops gelden de volgende AGB .

1.2 General trading conditions of the customer are hereby explicitly not accepted. Discrepancies from these Terms & Condition are only valid if confirmed by us in written form. If written form is agreed on, written form is needed to change it, also. Oral agreements were not reached.

1.3 Consumers in the sense of our Terms & Condition are naturally people, who make legal transactions for purposes, which can be added neither to their commercial nor their independent vocational activity (§ 13 BGB).

1.4 Entrepreneurs in the sense of our Terms & Condition are legal and natural persons, who act in practice of their vocational or independent activity at the time of conclusion of a legal transaction (§ 14 BGB).

2. Aanbieding, transactie en factuur

2.1 Bij shirtcity kan de besteller 24 uur per dag, ook in het weekend, online bestellen. Ons aanbod is altijd vrijblijvend, d.w.z. aleen als verzoek tot afgifte van een offerte te verstaan. De overeenkomst komt tot stand, wanneer het, door de besteller volledig en naar waarheid ingevulde, bestelformulier door shirtcity middels e-mail bevestigd is. De inhoud van onze opdrachtbevestiging is bindend. Voor de omvang van de levering is de schriftelijke opdrachtbevestiging maatgevend.

2.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor klaarblijkelijke vergissingen, schrijf-. druk- en rekenfouten. Zou de shirtcity website echter toch eens een niet klaarblijkelijke fout, zoals schrijf- en rekenfouten vertonen, dan behouden wij ons het recht voor, de correcte prijs achteraf te berekenen. In deze gevallen bieden wij de besteller onmiddelijk de mogelijkheid zijn bestelling te annuleren, wanneer hij het met de nieuwe prijs niet eens is, voor zover het bij de geleverde waren niet gaat om een op uitdrukkelijke wens van de klant geproduceerd voorwerp. De rechten van de besteller volgens het "Fernabsatzgesetz" blijven hiervan gevrijwaard.

2.3 Proefmonsters gelden, indien niet anders overeengekomen, als representatieve voorbeelden voor kwaliteit, afmetingen en kleuren.

2.4 De afgifte van de rekening aan de klant geschiedt bij voorkeur per email. De klant wordt de rekening in een eenvoudig uitprintbaar formulier ter beschikking gesteld.

3. Vezending, Verpakking

3.1 Verpakking en levering geschiedt op door ons gekozen wijze. Verpakking vindt plaats op basis van transport- en producttechnische als ook milieubewuste uitgangspunten. De lengte van het product bepaald de afmeting van de verpakking.

3.2 Recyclebare verpakkingen worden alleen verstrekt op uitleenbasis. Voor retourzending van zo’n verpakking geldt een termijn van 3 weken. Bij overschrijding van deze termijn brengen wij met terugwerkende kracht huurkosten of de waarde van de verpakking in rekening.

Voor ondernemers gelden daarnaast ook nog de in paragraaf 3.3 t/m 3.6 vermelde voorwaarden.

3.3 Onze leveringen geschieden af fabriek of af voorraad. Ongeacht of de besteller, de fabrikant of wij daartoe opdracht geven gaat de aansprakelijkheid op de bestelling op de besteller over op het moment van overgave aan de transporteur. Dit geldt ook voor deel- en gefrankeerde leveringen. Bij levering door één van onze eigen voertuigen gaat de aansprakelijkheid over op de besteller op het moment van aflevering op het afleveradres.

3.4 Wordt een levering op verzoek van of door in gebreke blijven van de besteller uitgesteld, dan wordt de waren op kosten en risico van de besteller opgeslagen. In dit geval is de status van ‘verzendbereid’ gelijk aan de status ‘verzonden’. Bij opslag wordt de rekening over de bestelling direct geldig.

3.5 Indien het transport wordt uitgevoerd door voertuigen in eigendom van de besteller of van derden, dan geldt overgave van de waren als voltooid wanneer ze de besteller op aanleveradres op een vaste rijweg op het voertuig ter beschikking staat. Is de toegang naar de mening van de leverancier niet bereikbaar dan vindt overgave van de waren daar plaats waar een onbelemmerde toegang mogelijk is.

3.6 Wenst de besteller, in afwijking van de voorwaarden, assistentie bij het uitladen (inclusief bediening van een eventuele laadklep), verder transport of op enige andere wijze, dan worden de extra kosten hiervoor in rekening gebracht. De medewerking bij deze assistentie betekent echter niet dat er iets aan de aansprakelijkheid verandert.

4. Leveringstermijn en vertraging

4.1 If not an expressly as obligatorily designated written promise on our part or a verbal promise of the management and/or a from us illimitably authorized person is avaliable, the time of delivery is considered only as approximately agreed upon. It begins with the day of the clarification of all technical and other details of the order, the provision of all necessary documents and the pre-payment, if one was agreed upon. It extends by the period in that the orderer is in delay with his contract obligations - within a current business relation also from other contracts - shirtcity strives to deliver within one week from order confirmation.

4.2 A time for delivery and/or execution extends - also within a delay - appropriately with entrance of higher force and all unexpected obstacles that occurr after conclusion of a contract, which we (in particular also operational disturbances, strikes, lockout or disturbance of the traffic routes) do not have to represent, as far as such obstacles are provable to be of substantial influence on the intended execution and/or supply. This applies, even if these circumstances occur at our pre-deliverers, vendors or subcontractors. We inform the orderer of beginning and end of such obstacles as soon as possible. The orderer can require the explanation of us whether we withdraw or plan to deliver within an appropriate period. If we do not explain ourselves immediately, the orderer can withdraw. Claims for damages are excluded in these cases.

4.3 For deliveries been omitted or delayed by the fault of our pre-deliverers, we are in no case responsible. We commit ourselves however to delegate claims against the pre-deliverers to the orderer.

4.4 If facts, in particular delay of payment regarding earlier supplies, become avaliable to us after conclusion of a contract, which suggest a substantial fortune degradation after dutiful commercial discretion, we are entitled to refuse services until the return or appropriate security for our service is carried out. If we are obligated to the payment in advance, an appropriate security for our services can be required by us. For this case an appropriate period can be intended by us, in which our contracting party has to provide after its choice the return, and/or the achievement of appropriate security. At expiration of the period set by us we are entitled to withdraw from the contract. Partial deliveries by us are in this case due for payment.

4.5 Part deliveries and partial deliveries are permissible to reasonable extent. We can demand progress payments to appropriate extent.

4.6 If the orderer does not accept the supplied commodity, shirtcity is entitled to withdraw from the contract or demand payment of damages because of not fulilling the contract. after an unsuccessful respite of two weeks.

4.7 The supplied goods are to be accepted by the orderer also in cases of insignificant imperfections without prejudice to its warranty laws.

5. De gegevensbescherming

5.1 The orderer is hereby informed of the fact that, in the context of business activities, we treat the won personal data and for the conclusion of business necessary orderer data considering the federal data security law (BDSG) and the Tele-service data protection law (TDDSG) confidentially.

5.2 Furthermore, the orderer it is informed that shirtcity uses the services of the IDCOM GmbH & Co KG, Edisonallee 5, 89231 Neu-Ulm in the context of contract execution. With registration the orderer expresses his agreement on the transmission of his personal data to the IDCOM GmbH & Co KG for the purpose of storage, processing and use, as far as this is necessary for contract execution and in-house information. The transmission, storage and use take place under adherence to the regulations of the Federal Law for Data Protection (BDSG) and the Tele-service data protection law (TDDSG). Shirtcity commits itself not to pass on the raised personal data in this paragraph to not designated third parties for the purpose of advertisement or market and public opinion polls.

66. Prijs/Betaalbaar tot/Betalingwijze

6.1 De prijzen zijn in euro vermeerderd met verpakking, vracht- en verzendkosten net als de belasting op de toegevoegde waarde .

6.2 Korting, disconto enzovoorts moet uitdrukkelijk overeengekomen worden .

6.3 Bij de berekening van de prijs zetten wij vooruit, dat de voorwarden bei afsluiting van de aanbieding onverandert blijven, bijvoorbeeld notzakelijke voorbereidende werken al compleet zijn en wij zo onze prestaties zonder belemmeringen leveren kunnen .

6.4 Als de bestelling of prestatievermogen na 4 maanden na afsluiting van de contract moet geberuren, dan zijn wij bevoegd opslag van kosten,salarise enzovoort op de overeengekomen prijs op te slaan .

6.5 Wij zijn bevoegd termijnbetaaling te verlangen, als onze prestaties zonder onze schuld over de overeengekomen tijdperk bovenuit vertraagd word .

6.6 Alle betalingen zijn opeisbaar na overhandiging van de goederen en meteen te betalen. Verzamelde betalingen voldoen de laatste rekening plus de onstaande intresten.

6.7 De overeenkomst van laatere verval resp. het uitstel van de koopprijs behoeft en schriftelijke toestemming.

6.8 . Betalingen via betaalcheq zijn speciel schriftelijke toestemmingen voor nodig.

6.9 Our demands become immediately due independent of the running time of taken and credited change, if the terms of payment are not kept or facts become known, which suggest a substantial fortune degradation of the orderer. In the latter case we are entitled to make further supplies of a advance payment or the supply of appropriate security. Furthermore we are entitled to recall, discounts and other privileges - even if they are not openly proven on the calculation.

6.10 If the orderer is in delay of payment or if he does not redeem a change with maturity, we are entitled to retrieve the supplied commodity, if necessary by entering the enterprise of the orderer and taking it away. In addition we can forbid the further sale and removing of the supplied commodity. The retrieving is not a cancellation of the contract, if the consumer credit law application does not apply.

6.11 In the cases of the sections 6,09 and 6,10 we can revoke the direct debit authorization (section 7,6) and require advance payments for still pending deliveries. The orderer however can turn these away, as well as the legal consequences specified in section 6,10 by security at height of our endangered pecuniary claim.

6.12 A set-off in relation to our requirements is permissible only with undisputed or validly determined counterclaims. A right of lien from earlier or other business of the current business relation cannot be made valid. One-sided calculation departures for the disposal of packing material, in particular transportation packing, are not permitted.

6.13 Shirtcity is not committed to to more than three delivery attempts. Thereby developing extra costs are to be carried by orderer.

If the orderer is an entrepreneur following furthermore applies:

6.14 An entrepreneur comes into delay at the latest, if he does not make payment within 30 days after entrance of the invoice or an other summons to pay. If the time of the entrance of the invoice or payment exhibition is uncertain, the 30-day period until maturity begins with receipt of the service.

If the orderer is consumer following furthermore applies:

6.15 If the orderer is consumer in the sense of § 13 BGB, he is expressively informed that the purchase price is due immediately with entrance of the invoice. The orderer comes into delay at the latest, if he does not pay within 30 days after entrance of the invoice. Independently of the entrance of the invoice the 30-day period begins with the receipt of the goods. The height of the interests results from §§ 288 Abs. 1, 247 BGB.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 We reserve ownership rights on the commodity up to the complete payment of the purchase price. With goods, which the orderer receives from us in the context of his commercial activity, we reserve ownership rights, until all our all demands from the business relation, including in the future developing demands - also contracts concluded at the same time or later - are settled. This also applies, if some or all demands were taken up to a current invoice by us and the balance is pulled and recognised.

7.2 If, in connection with the payment of the purchase price by the orderer, a changing responsibility is resoned by us, then the retention of title does not expire before redemption of the change by the orderer.

7.3 The orderer has to inform us immediately of possible access of third parties to the reserved commodity and the retired demands. He may only sell the reserved commodity only in the usual course of business to its normal trading conditions and so long he is not in delay, provided that the demands from the further sale reverts to us in accordance with section 7,4 of our general trading agreements. He is not entitled to other control over the reserved commodity.

7.4 The orderer gives the demands from further sale of the reserved commodity to us.

7.5 If the orderer sells the reserved commodity along with other goods not supplied by us, the demand from the further sale is given to us in the relationship of the invoice amount of our commodity to the other sold goods.

7.6 The orderer is entitled to draw in demands from further sale, unless we recall the direct debit authorization in the cases specified in section 6,11. On our demand he is obligated to inform his customers immediately of the transfer to us - if we do not do that - and give us the information and documents necessary (e.g. names and addresses of its debtors) for collection . The orderer is in no case entitled to further transfer of the demand (e.g. to banks).

7.7 A transfer in the way of genuine factoring is permitted to the orderer only under the condition, that factoring bank and the accounts of the orderer maintained there are made known to us, and that the factoring proceeds exeed the value of our secured demand. With the crediting of the factoring proceeds our demand will be due instantly.

7.8 Upon the request of the orderer, we commit ourselves to release the safeties of our choice entitled to us to that extent so that their realizable value exceeds the demands which can be secured by 20 per cent.

8. Garantie/Tegenwerping/Schadevergoeding

Voor gebrek in de zin of § 434 BGB zijn wij behereend zus en zo:

8.1 . The orderer has to exempt shirtcity from all claims of third parties concernint such law breaking. Shirtcity can demand proof on the authorization of the use of foreign rights of the use of a name and/or copyrights opposite the orderer at any time.

8.2 The orderer may not breach legal prohibitions, the good customs and rights of third parties (name -, authors -, data protection laws etc..) with form, contents or pursued purpose of his desired imprints. In particular the orderer commits himself not to order pornografic, violence glorifying or racist contents as text print, not to call up to commit criminal offences or to give guidances for this.

8.3 The breach of form, contents or pursued purpose, of the imprint desired by the orderer, against legal prohibitions, the good customs and rights of third parties (name -, authors -, data protection laws etc..) places no deficiency in commodity or legality, which shirtcity has to represent. Requirements for material defect in consequence of such a fact do not exist.

8.5 Characteristics of the products are not assured of by shirtcity, unless the warranty expressively confirmed.

8.6 With transport damage the commodity is to be left in the condition, in which it was when the damage was recognised.

If the orderer is entrepreneur the following applies furthermore:

8.6 Toward entrepreneurs we are responsible only for such public statements, in particular in advertising, which were arranged by us or on which we expressively took reference to at contract conclusion, in such cases of the public statements arranged by us there only exists an obligation if this also actually affected the purchase decision of the commercial orderer.

8.7 With entitled objections we are entitled to specify the kind of the later fulfilment (replacement or rework), with consideration of the kind of deficiency and the entitled interest of the orderer.

8.8 With a purchase of used goods by an entrepreneur the requirements for material defect are impossible. The requirements for material defect of goods newly manufactured by entrepreneurs with the purchase fall under the statute of limitations in 12 months. For our orderers, who are consumers, the legal guarantee period for used goods amounts to 12 months. For the redundancy of deficiency claims on the sale of goods to a consumer, the requirements of law applies. This also applies as far as we are responsible due to other laws compellingly.

9. Schadevergoeding pretenties

Damage and requirements for expenditure allowance of the orderer (in the following claims for damages), no matter from which argument, in particular because of the neglect of obligations from an obligation or from bad action, are impossible. This does not apply in the cases of the assumption of a warranty or a procurement risk, with a responsibility on basis of the product liability law, with the injury of life, body and health of a person in the case of rough negligence and/or the injury of substantial contract obligations. The claim for damages for the neglect of substantial contract obligations is limited on substitution of the contract-typical, foreseeable damage, as far as this was not caused by rough negligence, and/or an injury was caused to life, body or health of a person. A change of the burden of proof to the disadvantage of the orderer is not connected with this.

10. Transfer

The transfer of requirements which are entitled to the orderer from the business relations with us, is impossible.

11. Rechtsgebied, plaats van de verfulling, toepasselijk recht

11.1 For the case that the orderer does not have a domicile or a usual place of residence in Germany during complaint filing or shirtcity does not know this, and/or the orderer is a Merchant, public special estate or a legal entity of the public right, Neu Ulm is designated as area of jurisdiction. This applies to all disputes which are due from contractual relations.

11.2 For contracts with buyers, legal entities of the public right and public special estates, the place of delivery for supply and payment as well as area of jurisdiction is designated as our registered place of business in Neu Ulm. Shirtcity is however also justified to sue the orderer at its legal area of jurisdiction.

11.3 The right of the Federal Republic of Germany applies. Collision norms as well as the convention of the United Nations over international goods purchase (CISG) do not apply.

11.4 As far as the orderer is consumer, the right of the Federal Republic of Germany applies, as far as no compelling laws, in particular consumer protection regulations, oppose.

12. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een platform voor online geschillenbeslechting (ODR platform) dat klanten via https://ec.europa.eu/consumers/odr/ kunnen oproepen. Wij zijn niet verplicht en verbinden ons niet om deel te nemen aan geschillenbeslechting door tussenkomst van een instantie tot buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.

13. Salvatori clause

If a determination of these Terms of Service is ineffective, the remaining regulations remain unaffected by it. In this case, the Contracting Parties commit themselves, the ineffective regulation is considered as replaced by such a regulation, which economically comes nearest to the sense and purpose of the ineffective regulation in in a juristically effective way. The same applies to possible regulation gaps.