klantenservice +49 731-403 70 37
meer dan 15 jaar ervaring
veilig online winkelen
4.6/5 > 9000 Recensies

Verklaring van gegevensbescherming

Grondregel

IDCOM GmbH & Co. KG, Edisonallee 5, 89231 Neu Ulm, Tel: + 49 731 - 403 28 59(Hierna te noemen Shirtcity) hecht veel waarde aan de bescherming van persoongegevens. Verzamelen, verwerking en gebruik van gegevens geschieden op grond van een door de gebruiker verleende toestemming dan wel een wettelijke toestemming of
verplichting.

In zoverre Shirtcity gegevens opslaat, hebben wij omvangrijke veiligheidsmaatregelen getroffen, ter bescherming van persoonsgebonden gegevens, tegen bijvoorbeeld onrechtmatige toegang of misbruik. Onze veiligheidsprocedures worden regelmatig getoetst en aangepast aan de technologische ontwikkelingen.

Shirtcity gebruikt in haar bestel- en betaalprocedures de veilige SSL-overdracht (SecureSocketLayer) om gebruikersgegevens te verwerken.

Bestellingen en lidmaatschappen bij
Shirtcity

Wij heffen, bewaren, veranderen, gebruiken en dragen gegevens over voor eigen doeleinden ter vervaardiging en afwikkeling van een met de
gebruiker gesloten overeenkomst of zakelijke verhoudingen, met inbegrip van de individuele en persoonlijke klantenzorg, alsook de behartiging van de
rechtmatige eigen bedrijfsbelangen.
In zover noodzakelijk, dragen wij persoonsgebonden gegevens ook over aan derden, bv. postdiensten. De op deze wijze overgedragen gegevens, mogen
door de ontvanger slechts gebruikt worden ter volbrenging van zijn taak.

Het is Shirtcity toegestaan persoonsgebonden gegevens te gebruiken of over te dragen voor eigen doeleinden van reclame of marktonderzoek, in zover
de bezoeker bij het sluiten van de overeenkomst hier geen bezwaar tegen maakt. De gebruiker kan zijn bezwaar ook kenbaar maken door deactivering van deze functie in zijn Shirtcity-gebruikersaccount of per email aan Shirtcity (email). De afmelding van de nieuwsbrief is ook door het klikken op de link in de nieuwsbrief mogelijk.

Het gebruik van persoonsgebonden gegevens voor andere doeleinden wordt per afzonderlijk geval afhankelijk gemaakt van de toestemming van de gebruiker.

Stemt de gebruiker in met de toezending van nieuwsbrieven van een shopeigenaar, dan ontvangt hij derhalve de nieuwsbrief van Shirtcity.
De shopeigenaar draagt de inhoud van de niewsbrief over aan Shirtcity, een overdracht van persoonsgebonden gegevens van de gebruiker aan de eigenaar van een shop vindt daarentegen niet plaats.

Gebruik van het online aanbod

Shirtcity vergaart en gebruikt persoonsgebonden gegevens van een gebruiker, in zoverre dat voor de totstandkoming, inhoudelijke vormgeving
of verandering van een zakelijke overeenkomst met een gebruiker over het gebruik van elektronische media noodzakelijk is, op grond van wettelijke
verplichting of toestemming en op grond van een door de gebruiker verleende toestemming.

Shirtcity vergaart en gebruikt persoonsgebonden gegevens van een gebruiker, in zoverre dat noodzakelijk is, om het gebruik van het online aanbod van
Shirtcity mogelijk te maken of af te rekenen, alsook in overige wettelijk toegestane gevallen en op grond van een door de gebruiker verleende toestemming.

Shirtcity vergaart en gebruikt gegevens in Log files, die de internetbrowser van de gebruiker aan ons overdraagt. Deze zijn: Browsertyp/ -version,
gebruikte besturingssysteem, Refferer URL, Hostnaam van de betreffende PC (IP-adres), tijdstip van de server-aanvraag. Deze gegevens zijn voor niet
door Shirtcity aangewezen personen noodzakelijk en organiseerbaar, om de inhoud van het Shirtcity-aanbod bij te gebruiker weer te geven
en om een veilige communicatie te waarborgen. Een samenbrenging van deze gegevens met andere databanken wordt niet voorgenomen, de gegevens worden bovendien
na een statistische evaluatie verwijderd./p>

Gebruik van 'cookies'

In samenhang met de totstandbrenging van online aanbiedingen worden door Shirtcity zgn. 'cookies' gebruikt. 'Cookies' zijn tekstbestanden, die bij
het bezoek van een internetsite op de computer van een bezoeker opgeslagen worden. 'Cookies' worden eenmalig danwel langer gebruikt, om de bezoeker
steeds terugkerende instellingen op de Shirtcity-websites ter beschikking te stellen of om bepaalde functies van het Shirtcity aanbod mogelijk te maken.
Deze tekstbestanden bevatten op geen enkele wijze adresgegevens, zoals namen of e-mailadressen van de bezoeker of andere persoonsgebonden gegevens en
worden door Shirtcity ook niet aan andere databanken gekoppeld. Verder dienen 'cookies' de analyse van het websitegebruik en maken het zo mogelijk het
aanbod gebruiksvriendelijk, effectief en veilig te houden.

Uitschakelen van cookies

Shopbezoekers kunnen hun webbrowser zo instellen, dat het opslaan van 'cookies' verhinderd wordt. In enkele gevallen kan dat ertoe leiden, dat persoonlijke
online aanbiedingen/diensten of bepaalde functies van de website niet meer benut kunnen worden.

Recht op informatie

Gebruikers van de Shirtcity-website kunnen te allen tijde kostenloos informatie ontvangen over hun persoonlijk bewaarde gegevens en hun herkomst, de ontvangers van hun gegevens, alsook het doel van het bewaren van die gegevens.

Aanmelden