Toggle Nav
My Cart

Impressum

Wij vragen uw begrip voor het feit dat de levering van de mondmaskers op dit moment enkele dagen kan worden vertraagd. De reden hiervoor is de verlengde doorlooptijd in de toeleveringsketen. Bedankt voor je geduld, we zullen alle mondmaskers afleveren.

De aanbieder en daarmee verantwoordelijk voor het commerciële en zakelijke online aanbod is idcom GmbH & Co. KG, vertegenwoordigd door Gedelegeerd Bestuurder Christian-Andreas Schneider.

Gegevens als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de DL-InfoV (verordening dienstinformatie)
Deze online aanbieding is een informatie aanbieding van

idcom GmbH & Co. KG
Edisonallee 5
D-89231 Neu-Ulm
GERMANY

E-mail: info@shirtcity.com
Web: www.shirtcity.com

Telefoon: +49 731 4037034
Fax: +49 731 4037041

Standort van idcom GmbH & Co. KG: D-89231 Neu-Ulm
Lokale rechtbank Memmingen, HRA 11110
Persoonlijk aansprakelijke partner: idcom Verwaltungs GmbH, Neu-Ulm, (plaatselijke rechtbank Memmingen HRB 12407)
Rechtsvorm: Onderneming met beperkte aansprakelijkheid en commanditaire vennootschap (GmbH & Co KG)

Toepasselijk recht: Wet van de Bondsrepubliek Duitsland (FRG)

Belastingkantoor Neu-Ulm
Identificatienummer omzetbelasting: DE 222 062 107

Gedelegeerd bestuurder: Christian-Andreas Schneider

Algemene voorwaarden:
De idcom GmbH & Co. KG heeft algemene voorwaarden(AGB).

Bevoegde kamer
Kamer van industrie en handel Zwaben
Stettenweg 1 + 3
D-86150 Augsburg, Duitsland
Telefoon: + 49 821 3162-0
Fax: + 49 821 3162-323
E-mail: info@schwaben.ihk.de
Web: www.schwaben.ihk.de

Informatie over onlinegeschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de ODR-verordening:
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr Het OS platform fungeert als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopovereenkomsten.

Wij nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor de consumentenarbitragecommissie.

Verantwoordelijk voor journalistieke redactionele artikelen overeenkomstig § 55, lid 2 Staatsverdrag inzake omroep en telemedia (RStV):.
Christian Schneider, Gedelegeerd Bestuurder, c.schneider@shirtcity.com
Edisonallee 5, 89231 nieuwe Ulm

Externe functionaris voor gegevensbescherming overeenkomstig artikel 37 DSGVO in samenhang met Artikel 38, lid 1, BDSG-nieuw:.
Sven Lenz
Duits Bureau voor gegevensbescherming - Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG
Route station 50
87435 Kempten Duitsland
E-mail: lenz@deutsche-datenschutzkanzlei.de
Web: www.deutsche-datenschutzkanzlei.de

Technische ondersteuning en opzet van dit onlineaanbod:
idcom GmbH & Co. KG, de heer Tobias Strunz, Edisonallee 5, 89231 Neu-Ulm, Duitsland
Telefoon: +49 731 4037033
E-mail: t.strunz@shirtcity.com

Voorwerp van de onderneming idcom GmbH & Co. KG:
Het exacte doel van het bedrijf vloeit voort uit de actuele informatie van dit online aanbod.

Prijsinformatie overeenkomstig Artikel 4 van de verordening inzake de belasting op diensten
(DL-InfoV) en de verordening inzake prijsinformatie (PAngV)
.
De idcom GmbH & Co. KG maakt u op verzoek graag een offerte.

Aansprakelijkheid
De idcom GmbH & Co. KG kan te allen tijde, naar eigen goeddunken en zonder enige aansprakelijkheid op zich te nemen, dit onlineaanbod geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en de activiteiten ervan staken. Door een link naar externe online-aanbiedingen (hyperlinks) idcom GmbH & Co. KG is geen eigenaar van dit onlineaanbod of de inhoud ervan. Verder idcom GmbH & Co. KG is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze online-aanbiedingen of de inhoud ervan.

© Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto's en grafieken en de indeling ervan in het onlineaanbod zijn onderworpen aan de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

N.B.: Algemene wet gelijke behandeling (AGG).
Voor een betere leesbaarheid wordt geen genderspecifieke differentiatie gebruikt. Voor beide geslachten gelden dezelfde termen in de zin van gelijke behandeling.

Deze afdruk is gemaakt door:
Gegevensbeschermingsbureau van het Duitse Bureau voor gegevensbescherming München - www.deutsche-datenschutzkanzlei.de